!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Tornberget

Parkeringar

Det finns 340 parkeringsplatser ca. varav 104 st har elstolpar samt 36 garageplatser.Gårdarna får inte användas för parkering eller bilvård.Du får endast köra in bilen på gårdenför transport samt ur- och ilastning. Elstolparna levererar ström under oktober-april och enbart när temperaturen understiger +5 C, max tillåtna effectuttag är 750W.

 

 

Bostadsrättsinnehavare kan hyra parkeringsplats. För närvarande är det kö.

 

Kontakta förvaltarn då om du är intresserad.