!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Tornberget

Gårdsombud

 

 

På varje gård finns det ett gårdsombud som är styrelsens kontaktperson. Gårdsombudet är även de boendes kontaktperson för det som berör föreningen. Gårdsombuden väljs av de boende på respektive gård. Det finns totalt 13 ombud i föreningen, Vem som är ditt gårdsombud framgår av informationen på anslagstavlan i din port.