!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Tornberget

Nyinflyttade

Hej och välkommen till BRF Tornberget!

I vår förening har vi regler och stadgar.

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler.

Det är viktigt att komma ihåg att du behöver styrelsens tillstånd för större ingrepp i lägenheten. Ta alltid kontakt med styrelsen eller HSB om du är osäker på vad som gäller.

Renovering är större ingrepp i lägenheten.

Enligt stadgarna skall tillstånd för renovering sökas hos styrelsen.

Lämna ett brev till styrelsen med beskrivning om vad som kommer att ändras, gärna med en skiss. Ärendet behandlas på kommande styrelsemöte, där tillstånd kommer att ges under förutsättning att renoveringen inte strider mot våra stadgar eller bostadsrättslagen.

§37 Ingrepp i lägenhet

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

  • ingrepp i en bärande konstruktion,
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, eller
  • annan väsentlig förändring av lägenheten.Styrelse får vägra att medge tillstånd till en åtgärd som är till påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättföreningen. 
  • Om renovering utförs utan tillstånd kan bostadsrättshavaren bli skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick, samt att ersätta eventuella följdskador.
  • Styrelsen