!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Tornberget

Nyheter

Arbetet med torpargrunderna påbörjas 13/11-2017

Publicerad: 2017-11-10
Uppdaterad: 2017-11-10

Arbetet med torpargrunderna påbörjas från och med måndagen den 13/11-2017
Störningar av buller och ljud kan förekomma mellan kl 7-19 under den period arbetet sker med torpargrunderna.
Information till boende som berörs skickas en av till den boende.

Orsak: Torpargrunderna är i sådant skick att föreningen är i behov av renovering.

Åtgärdas:En omfattande renovering av samtliga torpargrunder, sker i slutet av 2017.

Övrigt: Har ni några frågor kring renoveringen eller synpunkter vänd er till Förvaltaren eller styrelsen.

Utskriftvänlig version

Lägenhets tillsyn

Publicerad: 2017-04-11
Uppdaterad: 2017-04-11

Lägenhets tillsyn påbörjas från den 18 april och ni är tvungna att släpa in styrelseledamot och tillsynsman. Det ska göras för att få gott skick i våra lägenheter.

Utskriftvänlig version

VATTENLÄCKAGE

Publicerad: 2017-03-10
Uppdaterad: 2017-03-10

Tack vare vattenläckage som vi har fått i K-hus 107 kommer fritidslokalen att hållas stängd.

Ytterligare information kommer så småningom.

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Råttor och möss

Publicerad: 2017-02-27
Uppdaterad: 2017-02-27

Problem med råttor och möss i området på grund av fågelmatning.

Många tycker om att mata fåglar och gör det i gott syfte. Men man måste dock tänka på att:

  • Fåglarna kan föra med sig smitta till människor.

För att alla ska få en trevlig miljö utan skadedjur får man inte mata fåglar intill fastigheterna eller inne på gården.

Maten har dragit åt sig råttor och möss. Endast en del av maten äts av upp fåglar, resten äts av råttor och möss. På grund av den risk för olägenhet gnagare utgör i form av smittspridning samt att de gärna söker sig inomhus när det är kallt, så är det viktigt att så långt som möjligt begränsa förekomsten av råttor och möss inom tätbebyggda områden. Detta betyder i praktiken att man inte skall mata fåglarna alls inom BRF Tornbergets område.

Utskriftvänlig version

Mätning av radon

Publicerad: 2017-02-27
Uppdaterad: 2017-02-27

Sista veckan i februari ska delas ut 2 bollar  (dosorna) till varje lägenhet, som ska ligga i två månader i lägenheterna.

Enligt myndighetskrav så sker radonmätning var 10 år. Detta är var och ens  skyldighet att utföra enligt instruktion! Om mätning ej utförs riskerar du som boende kostnader för ny mätning samt ev. vite/böter.

Inlämning av mätdosorna sker v.18 till HSB. Vi återkommer om hur dosorna ska lämnas och var.

Utskriftvänlig version

INFORMATIONSMÖTE 20 mars

Publicerad: 2017-02-27
Uppdaterad: 2017-02-28

Informationsmöte: 20 mars 2017 (måndag) Folketshus

Tid: Kl.19. 00.

Sal: Brage.

Folketshus

Kaffe serveras 18.30.

Agenda:

Informationsmöte  för boenden med anledning av namnlista från boende om den förhöjda avgiften.

 

Utskriftvänlig version

HSB

Publicerad: 2017-02-13
Uppdaterad: 2017-02-13

Om ni vill kontakta HSB, kan ni prata med

Förvaltare

Brf Tornberget förvaltare heter Maria Forsberg och finns på HSB Södertörns kontor på Kornvägen 18.

Besökstider på kontoret är: Måndag - fredag 09:00-12:00, Torsdag 16:00-18:00.

Telefon 08 - 60868000 Kundcenter

Felanmälan: tel.6086800 Måndag - onsdag 08:00-16:30, Torsdag 08:00-18:00, Fredag 08:00-13:00

E-post:  maria.forsberg@hsb.se

Utskriftvänlig version

INFORMATION ANGÅENDE TRAPPHUS

Publicerad: 2017-01-29
Uppdaterad: 2017-01-29

Utskriftvänlig version

MEDLEMSINFORMATION

Publicerad: 2017-01-24
Uppdaterad: 2017-01-24

Utskriftvänlig version

LIVSFARA

Publicerad: 2017-01-24
Uppdaterad: 2017-01-24

Utskriftvänlig version

SKYDDA DIG och DINA GRANNAR MOT BRAND

Publicerad: 2017-01-23
Uppdaterad: 2017-01-23

MEDLEMSINFORMATION

 

LIVSFARA

PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER I TRAPPHUS ÄR BRANDFARLIGT OCH HINDRAR UTRYMNING!

Våra portar är inte bara till för att komma fram till våra lägenheter, de är även utrymningsvägar om brand uppstår. Det utgör direkt livsfara att placera möbler och annat bråte i portarna. Förutom att utgöra hinder är det brännbart.

Dessutom hindrar det våra medlemmar att komma fram till sina lägenheter med sina saker på ett säkert och bekvämt sätt.

Våra kostnader för att rensa bort och forsla iväg detta hamnar tyvärr på våra månadsavgifter.

Saker som finns i trapphusen kommer att forslas bort så det är bra om du tar hand om dina tillhörigheter innan styrelsen beställer bortforsling.

Med hopp om förståelse

Styrelsen BrfTornberget

Sakerna kommer att tas bort torsdag 26/1, om ni ej tagit bort dem själva!

 

Utskriftvänlig version

TRAPPHUSEN

Publicerad: 2017-01-23
Uppdaterad: 2017-01-23

Trapphuset

Trapphuset tillhör föreningens allmänna utrymmen. Ingenting får förvaras på trapp- husets våningsplan. Håll således trapphus och anslutna utrymmen fritt från cyklar,  barnvagnar, skor, dörrmattor, möbler, konstgjorda växter och annat lösöre.

Enligt räddningstjänstlagen § 16 ska allmänna utrymmen hållas rena från lösöre. Trapphuset och våningsplanen är utrymningsvägar och brandceller.

 

                                      

                      

                               

                      

                               

                      

                               

                      

                               

                      

                               

    

                      

                               

                      

                               

                      

                               

                  

                               

                      

                               

                      

                              

Utskriftvänlig version

Avier i januari

Publicerad: 2017-01-05
Uppdaterad: 2017-01-05

I mitten av januari 2017 skickas avier från HSB Södertörn för februari.

Utskriftvänlig version