!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Tornberget

Anslagstavla

 

Tillträde till lägenhet

Enligt 7 kap. 13 § bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening rätt att i vissa fall få tillträde till en lägenhet.

Sådan rätt finns då föreningen vill

- Se om någon nödvändig underhållsåtgärd behövs

- Kontrollera att lägenheten används för avsett ändamål

- Se om någon väsentlig förändring gjorts utan styrelsens tillstånd

- Undersöka om behov finns att reparera något föreningen har ansvar för

- Utföra arbete föreningen svarar för

  • Avhjälpa akut brist
  • Utrota ohyra
  • Visa lägenhet som ska tvångsförsäljas

Om en bostadsrättshavare inte ger föreningen tillträde kan föreningen begära särskild handräckning hos Kronofogden för att komma in i lägenheten. Att en bostadsrättshavare vägrar tillträde kan vara skäl för en förening att förverka dennes bostadsrätt.

 

 

HÖSTSTÄDNING

 V. 45 den 12-13 november är alla välkomna att hjälpa till att städa i våra gårdar! Med gemensamma krafter gör vi fint på våra områden.

Containrar ställs upp i vanlig ordning.

 

 

SOPHANTERING

Släng dina sopor i rätt behållare och inte utanför!

De som inte sorterar sopor kan bli anmälda till avhusning. Deras medlemskap kan bli avdraget.

 

Kabel TV

Våra digitala kanaler uppdateras varje månad. Det betyder att TV måste vara på minst 1 timme första veckan varje månad.

Sortera efter 

Inlägg/Diskussion